Obligațiune - Wikipedia

Entitate de opțiune emitent

De exemplu, o opțiune call păstrată de entitatea care transferă activul poate împiedica contabilizarea ca vânzare a unui transfer de active financiare.

  1. Obligațiune - Wikipedia
  2. PROCEDURA 13/12/ - Portal Legislativ
  3. call option - Traducere în română - exemple în engleză | Reverso Context

Based in Madrid, it dispenses stock options to employees but eliminates the dilution to existing shareholders by buying a call option in the amount of shares given out as compensation. Cu sediul în Madrid, se distribuie opțiuni pe acțiuni pentru angajați, dar elimină diluarea acționarilor existenți de a cumpăra o opțiune call în valoarea acțiunilor dat drept compensație.

Linguee Apps

Institutions shall assume that investors redeem a call option at the earliest possible date. Instituțiile trebuie să presupună că investitorii răscumpără o opțiune de cumpărare la cea mai apropiată dată posibilă.

consilier pentru opțiuni de 60 de secunde comerțul cu opțiuni binare

Specifies whether there is an issuer call option all types of call options. Specifică dacă există o opțiune de cumpărare de către emitent toate tipurile de opțiuni de cumpărare. Opțiunea de vânzare ar fi exercitată doar dacă prețul exercițiului ar fi mai mare decât prețul pieței, iar opțiunea de cumpărare ar fi exercitată doar dacă prețul exercițiului ar fi mai mic decât prețul pieței.

Differences I've Noticed Between Paraguay and Argentina--Economics

Dacă la un moment dat există o opțiune call în combinație cu un step-up, un asemenea moment este considerat ca fiind scadența protecției. If an entity holds a call option on an asset that is readily obtainable in the market and the option is neither deeply in the entitate de opțiune emitent nor deeply out of the money, the asset is derecognised. Dacă o entitate păstrează o opțiune call a unui activ care este ușor de obținut pe piață, iar opțiunea nu este nici mult în bani deeply in the moneynici mult în afara banilor deeply out of the moneyactivul este derecunoscut.

Meniu de navigare

O opțiune call sau alt contract similar achiziționat de o entitate care îi dă dreptul de a reachiziționa un număr fix din propriile instrumente de capitaluri proprii în schimbul livrării unei sume fixe de numerar sau al unui alt activ financiar nu constituie un activ financiar al entității. The value of any derivative features such as a call option embedded in the compound financial instrument other than the equity component such as an equity conversion option is included in the liability component.

Valoarea oricăror caracteristici derivate cum ar fi o opțiune call încorporate în instrumentul financiar compus, altele decât componenta de capitaluri proprii cum ar fi opțiunea de conversie în capitaluri propriieste inclusă în componenta de datorie.

robot transformator video tokyo mall lucrați la o clasă serioasă de acasă

Un instrument de natura datoriei în care emitentul are o opțiune de cumpărarerespectiv o opțiune de a răscumpăra anticipat instrumentul, cu o dată a rambursării finale de cel mult un an de la data emiterii. The Bank shall not repurchase any of its own shares or exercise a call option in respect of those own funds instruments and subordinated entitate de opțiune emitent instruments; Banca nu recumpără nicio acțiune proprie și nici nu exercită o opțiune de cumpărare pentru instrumentele de fonduri proprii și titlurile de creanță subordonate; This is the xBlack-Scholes differential equation for call option value.

cea mai bună strategie de opțiuni turbo tranzacționare de schimb de opțiuni

Acest este ecuaþia Black-scholes diferenþialã pentru valoarea de opþiune de chemare. Conținut posibil inadecvat Elimină filtrul Exemplele au rolul de a te ajuta să traduci cuvinte sau expresii corect si adaptat la context.

bonus de opțiuni binare fără verificare site- uri despre câștigarea de bani pe internet

Nu sunt selectate sau validate manual, așadar pot conține termeni inadecvați. Te rugăm să raportezi exemplele pe care le consideri inadecvate.

Applications Linguee

Traducerile vulgare sau colocviale sunt în general marcate cu roșu sau cu portocaliu. Înregistrează-te pentru a accesa mai multe exemple Este simplu și gratuit Nici un rezultat pentru acest sens.

câștigați bani pe linkul trans internet indicator fser pentru opțiuni binare

Propune un exemplu.