Interviu: „Sperăm ca licitațiile auto online să devină prima opțiune”

Ce este o opțiune în licitații

Atunci când începe licitația, un cronometru începe numărătoarea inversă până la zero. Licitația se încheie atunci când cronometrul ajunge la zero. Câștigătorul este persoana care a depus ultima ofertă. Pe de o parte, taxa de licitație poate fi considerată o contrapartidă pentru prestarea unui serviciu, și anume acordarea dreptului de a participa la licitație.

Pe de altă parte, participanții la licitație ce este o opțiune în licitații câștigarea licitației și cumpărarea bunurilor scoase la licitație. Prin urmare, acordarea dreptului de a participa la licitație ar putea fi considerată o simplă etapă preliminară în achiziționarea bunurilor scoase la licitație  4. În prezenta cauză, Curtea este chemată să aleagă între cele două abordări descrise anterior.

Situația de fapt, procedura principală și întrebările preliminare Madbid vinde în principal produse tehnologice, precum telefoanele mobile, tabletele, calculatoarele și televizoarele. Aceasta vinde ocazional și produse cu valoare mai ridicată, precum automobilele.

Licitați pentru cuvintele cheie în licitație

De asemenea, aceasta permite utilizatorilor să cumpere bunuri direct din magazinul său online. Inițial, Madbid a lansat un site 59 de strategii pentru opțiuni în Regatul Unit.

Activitatea Madbid se desfășoară după cum urmează. Creditele permit utilizatorilor să depună oferte în cadrul licitațiilor online organizate de Madbid. Creditele însă nu pot fi folosite pentru a cumpăra bunuri direct din magazinul Madbid.

CNAIR a ales cea mai lașă opțiune posibilă: o nouă licitație pentru Autostrada A1

Ele nici nu pot fi schimbate înapoi în numerar. Creditele sunt achiziționate prin utilizarea uneia dintre metodele de plată acceptate, precum cărțile de credit sau de debit. Fiecare credit are un cod unic de identificare, care permite Madbid să urmărească în orice moment creditele din contul unui utilizator.

Creditele se vând în pachete care includ un număr diferit de credite la prețuri diferite de exemplu, un pachet de de credite costă 49,99 GBP, iar un pachet de 80 de credite costă 9,99 GBP. Fiecărui credit i se atribuie o anumită valoare monetară. Această valoare este aproape identică cu suma plătită de utilizator pentru credit  5.

Creditele expiră după de zile. Fiecare licitație începe cu un preț de pornire de 0,00 GBP, cu cronometrul licitației reglat în funcție de limita de timp alocată pentru licitație, care este în general de un minut. De asemenea, fiecare licitație prevede un anumit număr de credite între 1 și 8 pe care un utilizator trebuie să le consume pentru a depune o ofertă.

Atunci când începe licitația, cronometrul începe numărătoarea inversă până la zero. Oferta depusă este cu 0,01 GBP mai mare decât oferta anterioară, ceea ce înseamnă că prețul bunurilor scoase la licitație crește cu 0,01 GBP. Cronometrul licitației este resetat în funcție de limita de timp alocată pentru licitație și reîncepe numărătoarea inversă până la zero.

ce este o opțiune în licitații

Câștigătorul licitației este ofertantul actual cu cea mai mare ofertă atunci când cronometrul licitației ajunge la zero. Câștigătorul licitației are dreptul să achiziționeze bunurile câștigate la valoarea ofertei câștigătoare, plus cheltuielile de transport și de manipulare  6.

Guide to the buy now function

Acesta nu este însă obligat să achiziționeze bunurile respective. Valoarea creditelor folosite de câștigătorul licitației pentru a depune o ofertă la licitația respectivă nu se scade din prețul plătit pentru bunurile câștigate.

Valoarea creditelor respective se stinge. Opțiunea respectivă permite unui utilizator să achiziționeze, pe parcursul unei licitații, bunuri identice cu cele pentru care licitează. Madbid, guvernul Regatului Unit și Comisia Europeană au depus observații scrise. Aceste părți interesate au fost de asemenea audiate în ședința din 13 decembrie Analiză A. Cu privire la prima întrebare preliminară Curtea a constatat că achiziția de puncte nu era un scop în sine pentru clienți.

În prezenta cauză, utilizatorii pot să achiziționeze credite de la Madbid în schimbul plății unei sume.

Interviu: „Sperăm ca licitațiile auto online să devină prima opțiune”

Creditele nu pot fi utilizate pentru achiziționarea de bunuri direct din magazinul Madbid. Acestea nu pot fi folosite decât pentru a depus oferte în cadrul licitațiilor organizate de Madbid. Acestea sunt necesare pentru a depus ofertele respective.

Aceasta a fost poziția HMRC  Aceasta a fost poziția autorităților fiscale germane  Madbid susține că emiterea de credite este o operațiune prealabilă de tipul celei identificate în Hotărârea MacDonald Resorts.

  1. Cod bot de tranzacționare
  2. Intrare opțiuni binare opteck
  3. Categorie: Auto rulateAuto utilePentru expertul din tineUniversul auto si regulile lui   Niciun comentariu Licitațiile auto online sunt o formă relativ nouă de comerț în România, dar și un serviciu potrivit, spre exemplu în perioade mai dificile, cum a fost cea de izolare.
  4. Adunarea la domiciliu florența
  5. Licitație de pește în HonoluluHawaii Există în mod tradițional patru tipuri de licitații care sunt utilizate pentru alocarea unui singur element: Licitație engleză cunoscută și sub numele de licitație deschisă cu prețuri ascendente.

Regatul Unit și Comisia susțin că emiterea de credite reprezintă o prestare de servicii, iar nu o operațiune prealabilă. Întrucât emiterea de credite reprezintă, în opinia noastră, o prestare de servicii, vom analiza în continuare dacă este efectuată cu titlu oneros. Emiterea de credite trebuie considerată o operațiune prealabilă de tipul celei identificate în Hotărârea MacDonald Resorts sau o prestare de servicii?

Top 10 companii bancare digitale EU in 2021!

Este adevărat că este puțin probabil ca participarea la licitații Madbid să fie un scop în sine pentru utilizatori  16 și că, în consecință, scopul final al utilizatorilor urmărit prin achiziția de credite este dobândirea de bunuri. Cu toate acestea, în opinia noastră, emiterea de credite nu poate fi considerată o operațiune prealabilă efectuată în scopul livrării de bunuri, de tipul celei identificate în Hotărârea MacDonald Resorts. Astfel, în primul rând, deși fiecărui credit i se atribuie o anumită valoare monetară în sistemul computerizat al Madbid, creditele nu pot fi utilizate ca o monedă pentru a efectua achiziții directe de bunuri din magazinul Madbid.

ce este o opțiune în licitații

În cadrul audierii, reprezentantul Madbid a precizat că achizițiile directe sunt plătite cu carduri de credit sau de debit.

În al doilea rând, se prestează un serviciu distinct, și anume acordarea unui drept de a participa la licitațiile Madbid. Participarea la licitațiile Madbid le oferă utilizatorilor posibilitatea de a achiziționa bunuri la un preț sub valoarea lor de piață, deoarece prețul de adjudecare este de obicei mai redus decât valoarea de piață a bunurilor scoase la licitație.

ce este o opțiune în licitații

În schimb, atunci când achiziționează direct din magazinul Madbid, utilizatorilor li se percepe prețul de piață pentru bunuri. În al treilea rând, câștigătorul licitației nu este obligat să achiziționeze bunurile scoase la licitație.

ce este o opțiune în licitații

Prin urmare, emiterea de credite nu conduce neapărat la livrarea bunurilor scoase la licitație. În al patrulea rând, în cazul în care câștigătorul licitației achiziționează bunurile scoase la licitație, valoarea creditelor consumate prin participarea la licitație nu este dedusă din prețul de adjudecare. Cu alte cuvinte, creditele consumate prin participarea la licitație nu pot fi utilizate pentru achiziționarea bunurilor scoase la licitație.

În al cincilea rând, în cazul în care câștigătorul licitației achiziționează bunurile scoase la licitație, apoi anulează comanda, doar prețul de adjudecare este rambursat.

Nu se rambursează valoarea creditelor consumate prin participarea la licitație. În al șaselea rând, situația din Hotărârea MacDonald Resorts este diferită de cea din prezenta cauză. La momentul cumpărării dreptului la puncte, serviciile nu erau identificate  În schimb, în prezenta cauză, atunci când utilizatorii cumpără credite, ei știu ce serviciu va fi prestat, și anume dreptul de a participa la licitațiile Madbid.

Astfel ce este o opțiune în licitații a susținut Comisia, acest serviciu este identificat și este prestat imediat deoarece utilizatorii pot depune oferte în cadrul licitațiilor Madbid imediat după achiziționarea creditelor.

Prin urmare, cumpărarea de credite nu poate fi considerată o operațiune prealabilă efectuată în scopul livrării de bunuri. Conform celor susținute de Madbid, faptul că respectivele credite consumate prin participarea la licitație pot fi utilizate pentru achiziționarea de bunuri direct din magazinul online demonstrează că emiterea de credite este o operațiune prealabilă de tipul celei identificate în Hotărârea MacDonald Resorts.

Cu toate acestea, în opinia noastră, acest argument nu repune în discuție concluzia la care am ajuns la punctul 46 de mai sus. Creditele neconsumate prin participarea la licitație nu pot fi deduse din prețul bunurilor respective. Astfel, utilizatorul respectiv ar fi putut decide să achiziționeze bunuri direct din magazinul Madbid, fără a participa în prealabil la o licitație  Ar fi plătit același preț, și anume totalitatea prețului cu amănuntul al bunurilor.

Valoarea creditelor consumate prin participarea la licitație nu se returnează. Prin urmare, emiterea de credite nu poate fi considerată o operațiune prealabilă în scopul livrării de bunuri. Aceasta trebuie să fie considerată o prestare de servicii, și anume acordarea dreptului de a participa la licitațiile Madbid. Din motive de exhaustivitate, precizăm că, potrivit jurisprudenței, mai multe prestații distincte din punct de vedere formal trebuie să fie considerate o operațiune unică dacă acestea sunt atât de strâns legate între ele încât formează, în mod obiectiv, o ce este o opțiune în licitații prestație economică indivizibilă, a cărei defalcare ar avea un caracter artificial, sau atunci când una sau mai multe prestații constituie prestația principală, iar cealaltă sau celelalte prestații constituie una sau mai multe prestații accesorii care beneficiază de același tratament fiscal precum prestația principală  Toate părțile sunt de acord că această jurisprudență nu este aplicabilă.

Considerăm, în primul rând, că emiterea de credite și livrarea de bunuri nu pot fi considerate o prestație unică și indivizibilă, întrucât clienții pot achiziționa bunuri direct din magazinul Madbid fără a participa la licitații. Prin urmare, scopul acestor opțiuni este de a incita utilizatorii să participe la licitații. În consecință, jurisprudența citată anterior nu este aplicabilă.

ce este o opțiune în licitații

Curtea a statuat că o astfel de situație este cea în care există o legătură directă între serviciul prestat și contrapartida primită, sumele respective reprezentând contrapartida efectivă a unui serviciu care poate fi individualizat, prestat în contextul unui asemenea raport juridic  Madbid susține că, în cazul în care emiterea de credite ar fi considerată prestare de servicii, prestarea respectivă nu ar fi efectuată cu titlu oneros.

Guvernul Regatului Unit și Comisia susțin că emiterea de credite este o operațiune efectuată cu titlu oneros, contrapartida fiind reprezentată de sumă plătită de utilizatori pentru emiterea de credite. Contrapartida este reprezentată de suma plătită de utilizatori pentru emiterea de credite  În primul rând, există un raport juridic între Madbid și utilizatori. Din decizia de trimitere reiese că, atunci când se înscriu online ca utilizatori, persoanele respective trebuie să accepte condițiile contractuale ale Madbid.

Achizițiile ulterioare de credite reprezintă raporturi juridice între Madbid și utilizatori. În al doilea rând, există o legătură directă între acordarea unui drept de a participa la licitațiile Madbid și suma plătită de utilizatori pentru emiterea de credite.

Astfel, creditele sunt utilizate pentru depunerea de oferte în cadrul licitațiilor organizate de Madbid. În plus, în ce este o opțiune în licitații în care un utilizator câștigă o licitație, nu există nicio legătură între livrarea bunurilor scoase la licitație și prețul plătit pentru emiterea de credite.

Acest lucru se datorează faptului că valoarea creditelor utilizate pentru depunerea de oferte în cadrul licitației respective se stinge. Nu se compensează cu prețul de adjudecare.

În plus, este posibil să nu existe o livrare de bunuri, întrucât câștigătorul nu este obligat să achiziționeze bunurile câștigate.

Licitați pentru cuvintele cheie în licitație - Google Ads Ajutor

Cu toate acestea, numai valoarea creditelor consumate prin participarea la licitație poate fi dedusă din prețul bunurilor. În plus, în anumite cazuri nu există o livrare de bunuri, dacă utilizatorul omite să efectueze achiziții din al căror preț se poate scădea valoarea creditelor consumate prin participarea la licitație. Contrapartida este reprezentată de suma plătită de utilizatori pentru emiterea de credite. Nu există o altă prestare de servicii cu titlu oneros Aceasta trebuie să fie considerată o prestare de servicii cu titlu oneros, în sensul literei c a acestei dispoziții, contrapartida fiind suma plătită de utilizatori pentru emiterea de credite.