{{vm.title}}

Legea veniturilor pe internet

legea veniturilor pe internet

Astfel, cheltuielile privind funcționarea unităților de educație timpurie aflate în administrarea contribuabilului sau sumele achitate de contribuabil pentru plasarea copiilor angajaților în unități de educație timpurie devin cheltuieli nedeductibile la calculul impozitului pe profit. Pentru acestea, însă, contribuabilii vor putea beneficia de un credit fiscal la impozitul pe profit datorat, în limita a 1. În cazul în care suma depășește impozitul pe profit datorat, diferența va fi scăzută, în ordine, din impozitul pe salarii reținut de contribuabil pentru angajați, din taxa pe valoarea adăugată datorată sau din accizele datorate.

legea veniturilor pe internet

În plus, din punct de vedere al impozitului pe venit, sumele acordate de angajator pentru educația timpurie a copiilor angajaților nu vor fi considerate venituri impozabile la nivelul salariaților beneficiari.

O altă modificare legea veniturilor pe internet de Legea nr.

A intervenit o problemă.

În plus, bursele, premiile și alte drepturi sub formă de masă, cazare, transport, echipamente și altele asemenea primite de elevi pe parcursul învățământului dual preuniversitar și universitar devin venituri neimpozabile.

La stabilirea venitului net anual din activități independente cheltuielile efectuate pentru organizarea și desfășurarea învățământului profesional și tehnic și a învățământului dual preuniversitar și universitar pot fi tratate ca deductibile.

Dividende \u0026 Investitii la BVB in 2021

Legea nr. Actualmente, pentru astfel de clădiri deținute de persoane fizice, impozitul datorat de acestea se calculează prin însumarea impozitului calculat pentru suprafața folosită în scop rezidențial prin aplicarea unei cote specifice asupra valorii impozabile a suprafeței folosită în scop rezidențial cu impozitul determinat pentru suprafața folosită în scop nerezidențial calculat prin aplicarea unei cote specifice, semnificativ mai mari, asupra valorii rezultate în urma unui raport de evaluare, valorii finale a lucrărilor de construcții sau valorii de achiziție a clădirii.

legea veniturilor pe internet

Principala modificare adusă de lege, aplicabilă cu 1 ianuarieeste aceea că impozitul determinat pentru suprafața folosită în scop nerezidențial se va calcula prin aplicarea cotei specifice nerezidențialului asupra valorii impozabile stabilite ca și pentru scop rezidențial, cu condiția ca niciuna dintre cheltuielile cu utilitățile să nu fie înregistrate în sarcina persoanei care desfășoară activitatea economică.

În consecință, dacă aceste cheltuieli cu utilitățile nu sunt suportate în activitatea economică, nu mai este necesară efectuarea reevaluării imobilului la fiecare 5 ani.

legea veniturilor pe internet

Toate drepturile rezervate.