Parametri globali: Mobile

Legătură cu conceptul de opțiune

Selectaţi un tip de legătură inteligentă: Informaţii despre cont afişează pagina Editare informaţii despre cont.

Account Options

Căutare avansată afişează pagina Căutare avansată. Generator afişează pagina Generator Portal. Contact afişează o legătură e-mail corespunzătoare persoanei de contact pentru pagina sau grupul de pagini curente. Dacă nu sunt disponibile informaţii de contact, această legătură nu se afişează. Editare permite utilizatorului să editeze pagina curentă.

Se afişează numai dacă utilizatorul are privilegiile corespunzătoare asupra paginii sau asupra filelor sale, sau dacă securitatea la nivel de element este activată la nivelul paginii sau al filelor sale.

legătură cu conceptul de opțiune

Favorite permite utilizatorului să adauge pagina curentă la portlet-ul Entităţi favorite. Asistenţă afişează paginile de asistenţă OracleAS Portal. Reşedinţă afişează pagina de reşedinţă OracleAS Legătură cu conceptul de opțiune. Mobile afişează pagina de personalizare Mobile a utilizatorului curent. Adăugarea acestei legături permite utilizatorilor să îşi personalizeze portalurile Mobile.

Această legătură trebuie adăugată numai dacă există un portal Mobile distinct cu pagini Mobile. Se afişează numai dacă utilizatorul are privilegii corespunzătoare pentru a vizualiza Navigatorul. Reşedinţă grup de pagini afişează pagina de reşedinţă a grupului de pagini.

Crearea unui set de transport sau adăugarea la un set de transport existent

Pagină personală afişează pagina personală de reşedinţă a utilizatorului. Personalizare permite utilizatorului să îşi personalizeze pagina curentă. Se afişează numai dacă utilizatorul are privilegii corespunzătoare. Această legătură inteligentă nu poate fi utilizată în şabloane.

2.2 VERIFICARE LISTĂ TERMENI

Şabloanele nu pot fi personalizate. Stare reîmprospătare repository de portlet-uri afişează starea de reîmprospătare a repository-ului de portlet-uri pentru administrator. Această legătură trebuie utilizată numai în paginile din grupul de pagini Repository de portlet-uri.

Repository de portlet-uri afişează pagina Repository de portlet-uri. Foaie de proprietăţi afişează foaia de proprietăţi pentru pagină.

Reîmprospătare repository de portlet-uri permite administratorului să reîmprospăteze repository-ul de portlet-uri. Reîmprospătare reîmprospătează pagina. Dacă memorarea în cache pentru această pagină nu este activată, această legătură nu se afişează. Abonare permite utilizatorilor să se aboneze la pagina în care este afişată această legătură inteligentă.

2.1 CĂUTARE TERMEN

Legătura inteligentă Abonare se afişează numai dacă au fost activate aprobările şi notificările pentru grupul de pagini. Nume afişat Introduceţi un nume afişat pentru element sau selectaţi opţiunea Utilizare nume afişat prestabilit. Introduceţi până la de caractere. Note: Utilizatorii execută clic pe numele afişat pentru a vizualiza elementul. Trebuie să fie cât mai descriptiv posibil. Textul introdus în acest câmp este utilizat de OracleAS Portal pentru toate limbile.

Trebuie să introduceţi un nume afişat sau să selectaţi Se utilizează numele afişat prestabilit. Se utilizează numele afişat prestabilit Selectaţi această opţiune pentru a utiliza numele afişat prestabilit pentru OracleAS Portal. Prin selectarea acestei opţiuni se şterge orice text introdus în câmpul Nume afişat.

Dacă această opţiune este selectată, OracleAS Portal afişează un nume afişat prestabilit pentru element.

Selectaţi un tip de legătură inteligentă: Informaţii cont afişează pagina Editare informaţii despre cont. Căutare avansată afişează pagina Căutare avansată.

Prin selectarea acestei opţiuni, OracleAS Portal utilizează automat traducerile sale de limbă pentru numele afişat. Dacă portalul este vizualizat în limbi diferite, numele afişat prestabilit tradus apare pentru element în fiecare limbă instalată.

Note: Dacă această opţiune nu este selectată, OracleAS Portal nu opțiuni binare recomandate să traducă automat numele afişat.

Trebuie să introduceţi un nume afişat sau să selectaţi această opţiune. Numele afişat prestabilit pentru legătura inteligentă Reşedinţă grup de pagini este numele afişat al grupului de pagini.

Imagine Introduceţi detaliile unei imagini de asociat cu elementul.

legătură cu conceptul de opțiune

Utilizaţi primul câmp pentru a introduce sau căuta imaginea în sistemul de fişiere. Utilizaţi al doilea câmp pentru a introduce URL-ul permanent sau numele intern al unei imagini încărcate anterior.

Numele intern al fişierului este o valoare numerică, de exemplu, Dacă numele imaginii nu este numeric, nu este o imagine încărcată şi nu poate fi reutilizată.

Editare element: Legătură inteligentă Portal

Dacă utilizaţi crearea de versiuni şi doriţi să afişaţi întotdeauna cea mai recentă versiune a imaginii, utilizaţi URL-ul permanent al imaginii în locul numelui intern.

URL-ul permanent va prelua întotdeauna cea mai recentă versiune a imaginii. Astfel, în loc să introduceţi Puteţi obţine URL-ul permanent al unui element afişând atributul Foaie de proprietăţi în regiunea care găzduieşte elementul.

După afişarea atributului Foaie de proprietăţi în regiune, faceţi clic pe pictograma Foaie de proprietăţi aflată alături de element, şi copiaţi porţiunea pe care doriţi să o utilizaţi din URL-ul permanent.

URL-ul permanent este listat alături de Legătură element. Foaia de proprietăţi care se afişează atunci când faceţi clic pe pictograma Foaie de proprietăţi este diferită de cea pe care o vedeţi atunci când faceţi clic pe imagine şi selectaţi Proprietăţi din meniul pop-up rezultat. Aliniere imagine Selectaţi modul de aliniere a imaginii în pagină. Note Mutarea sau ştergerea unei legături inteligente nu afectează acţiunile efectuate anterior utilizând legătura inteligentă.

De exemplu, dacă un utilizator s-a abonat la o pagină utilizând legătura inteligentă Abonare şi legătura inteligentă este ştearsă ulterior din pagină, utilizatorul rămâne abonat la legătură cu conceptul de opțiune şi va fi în continuare înştiinţat despre orice modificare. De asemenea, dacă un utilizator utilizează o legătură inteligentă Conectare pentru a se conecta la portal, dacă această legătură este mutată sau ştearsă, utilizatorul nu va fi deconectat de la portal.

  • Utilizaţi această pagină pentru a specifica o legătură de conectare, o pictogramă de conectare, o legătură de deconectare şi o pictogramă de deconectare pentru element.
  • Opțiuni binare ceea ce este atingere

Elementele Legătură inteligentă Portal funcţionează în contextul paginii care le conţine. De exemplu, dacă adăugaţi o legătură inteligentă Editare în pagina A, publicaţi pagina A drept portlet şi plasaţi portlet-ul în pagina B, făcând clic pe legătura Editare din portlet în pagina B, pagina B va fi randată în modul Editare. Dacă această pagină include pictograma de alertă pentru aprobare, şi un mesaj care indică faptul că elementul necesită aprobare, elementul pe care îl creaţi sau editaţi trebuie să fie aprobat înainte de a fi publicat în portal.

Puteţi să verificaţi starea unui element care aşteaptă aprobare utilizând portlet-ul Starea aprobărilor. Pentru mai multe informaţii despre procesul de aprobare, luaţi legătura cu administratorul grupului de pagini.

Descriere Activare acces Mobile Bifaţi această casetă de validare pentru a permite utilizatorilor să acceseze portalul prin intermediul dispozitivelor mobile. Debifaţi această casetă de validare pentru a împiedica utilizatorii să acceseze portalul prin intermediul dispozitivelor mobile.

Dacă aveţi privilegiul Gestionare elemente cu aprobare pentru pagină şi opţiunea Activare schiţe de elemente a fost activată pentru pagină sau pentru grupul de pagini, elementul dvs. Atunci când legătură cu conceptul de opțiune că elementul este gata pentru a fi publicat, îl puteţi lansa pentru aprobare.

Un aprobator poate edita un element lansat pentru aprobare fără a întrerupe procesul de aprobare. Totuşi, dacă elementul nu este în limba prestabilită, nu poate fi editat decât în limba respectivă. Cu alte cuvinte, presupunând că limba prestabilită este engleza, deşi un element care a fost lansat pentru aprobare într-o traducere în limba franceză apare în coada aprobatorului în limba engleză prestabilităaprobatorul nu poate edita elementul în traducerea în limba engleză.

Aprobatorul poate edita elementul doar după schimbarea limbii portalului în franceză. Puteţi edita o versiune anterioară a unui element şi îl puteţi lansa pentru aprobare. Versiunea veche nu versiunea curentă va fi suprascrisă.

legătură cu conceptul de opțiune

Subiecte de asistenţă corelate.